Špecializovaná ambulancia
fyzioterapie pre dospelých Žilina

Kráčame s Vami na ceste ku zdraviu...

Liečba
bolesti chrbta

Urogynekologická fyzioterapia

Terapia
chôdzou

Bolesti hlavy
a závraty

Tím PK fyzio - fyzioterapeutka Katarína Štalmachová a fyzioterapeut Peter Štalmach v Žiline

Sme fyzioterapeuti s dlhoročnými skúsenosťami

Sme malá fyzioterapeutická ambulancia, v ktorej poskytujeme profesionálne služby v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Našim hlavným zámerom je komplexne diagnostikovať Vaše zdravotné problémy a následne cielene zvoliť vhodnú terapiu. Dôraz kladieme na individuálny prístup, v ktorom si budujeme medzi sebou dôveru, pocit bezpečia a istoty. Spoločným úsilím tak smerujeme k samostatnosti, sebarealizácii a znovuobjaveniu ľahkosti v pohybe.

 

Tím PK FYZIO

Naše služby

Individuálna fyzioterapia

Primárne je zameraná na diagnostiku, prevenciu a liečbu bolestivých stavov, zníženej kondície a zhoršenej kvality života. 

Manuálna terapia (lymfodrenáž, makké a mobilizačné techniky)

Manuálnu terapiu volíme vždy individuálne na základe zistenej poruchy funkcie tkanív. 

Doplnkové služby (kinesiotaping, predaj pomôcok)

V ambulancii je možné zakúpiť špeciálne fyzioterapeutické pomôcky na respiračnú a urogynekologickú terapiu.

Vertikálna chôdza v exteriéri

Terapia chôdzou prebieha pod dohľadom vyškoleného fyzioterapeuta. Cieľom je zapojiť celé telo do pohybu, zlepšiť dýchanie a celkovú kondíciu.

Ozvite sa nám pre bezplatnú konzultáciu

Radi zodpovieme Vaše otázky a poradíme, aká terapia je pre Vás najvhodnejšia

Prečo si vybrať nás?

Sme špecializovaná ambulancia fyzioterapie nachádzajúca sa v srdci Žiliny. Zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a terapiu funkčných porúch. Sústavne sa vzdelávame, čo nám dáva možnosť využívať široké spektrum terapeutických metód, z ktorých sa snažíme zvoliť ten najlepší prístup v liečbe. Zakladáme si na spolupráci s lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, aby sme si boli istí, že je terapia vedená správnym smerom.  

Odbornosť

Fyzioterapeuti s vysokoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Vzájomná dôvera

Preferujeme osobitný prístup ku každému pacientovi.

Liečba založená na dôkazoch

Našim cieľom je smerovať k podstate problému. Terapiu overujeme špeciálnymi funkčnými testami.

Kvalita nad kvantitou

Zakladáme si na kvalite, preto si vyhradzujeme pre Vás dostatok času.

Slobodne a ľahko

Vhodne vyberáme zo širokej škály manuálnych a fyzioterapeutických techník.

V rámci Žiliny

Sme Vám na blízku

Fotogaléria
Spolupráca
Povedali o nás

Sme členovia Slovenskej komory fyzioterapeutov

Návrat hore