Vertikálna chôdza ( Vertical Walking©)

Vertikálna chôdza je terapeutický a kondičný koncept založený na vertikálnej aktivácii ťažiska počas chôdze. Autorom tejto chôdze je uznávaný slovenský fyzioterapeut Mgr. Marián Jendrichovský, PhD, ktorý sa špecializuje najmä na pacientov s kardiopulmonálnymi ochoreniami a je súčasne zakladateľom Tatranskej školy respiračnej fyzioterapie v Tatranskej Polianke. Vertical walking znižuje dôsledok chorobných prejavov a zmien organizmu mechanizmom aktivácie dýchacieho systému s aktívnym zapojením do pohybového prejavu. Chôdzou dosahujeme správnu „pulzáciu“ organizmu, reguláciu krvného tlaku, zlepšenie dýchania, redukciu hmotnosti, zvýšenie odolnosti voči stresu a celkové psychické preladenie organizmu (Jendrichovský, 2020). V teréne sa usilujeme o harmonizáciu chôdze a dychu s cieľom zmeny nesprávnych pohybových stereotypov.

Sme radi, že fyzioterapeuti v našom centre patria k inštruktorom Vertikálnej chôdze a zároveň k aktívnym členom tatranskej školy respiračnej fyzioterapie.

Detaily

  • Cena: Zdarma
  • Trvanie: 30m
  • Kapacita: 1
Návrat hore