Fyzioterapeut v rámci vstupného vyšetrenia vyšetruje pacienta pomocou podoskopu

Vstupné fyzioterapeutické vyšetrenie + terapia