Individuálna fyzioterapia

Fyzioterapia dospelých

Priebeh individuálnej fyzioterapie je založený na podrobnej vstupnej diagnostike. Jedná sa o celostný prístup, ktorého súčasťou je odobranie anamnézy a špecifické fyzioterapeutické vyšetrenie doplnené o funkčné testy. Následne fyzioterapeut zvolí vhodné manuálne ošetrenie a aktívne Vás zapojí do procesu liečby, tak aby ste vedeli čo je nutné a prospešné urobiť pre riešenie Vašich ťažkostí.  S čím Vám môžeme pomôcť? […]

Fyzioterapia dospelých Read More »

Uvoľnenie bolestí Si skĺbenia a panvy u pacientky.

Fyzioterapia dospelých

Priebeh individuálnej fyzioterapie je založený na podrobnej vstupnej diagnostike. Jedná sa o celostný prístup, ktorého súčasťou je odobranie anamnézy a špecifické fyzioterapeutické vyšetrenie doplnené o funkčné testy. Následne fyzioterapeut zvolí vhodné manuálne ošetrenie a aktívne Vás zapojí do procesu liečby, tak aby ste vedeli čo je nutné a prospešné urobiť pre riešenie Vašich ťažkostí.  S čím Vám môžeme pomôcť?

Fyzioterapia dospelých Read More »

Fyzioterapeutka Katarína Štalmachová lieči lymfatický systém pomocou lymfodrenážnych jemných hmatov povrchovo na dolných končatinách.

Manuálna terapia

Manuálna terapia je základným pilierom fyzioterapie, nakoľko prakticky spájame diagnostiku a liečbu. Fyzioterapeut ju vykonáva prostredníctvom najrôznejších techník a prístupov s cieľom zistiť prítomnosť a typ bariéry (svalová, kĺbová, väzivová, neurálna…) a následne zvoliť vhodnú techniku liečby. Medzi najčastejšie využívané techniky zaraďujeme: mäkké techniky, uvoľnenie spúšťových bodov (tzv. TrPs), trakcia, uvoľnenie fascií, kĺbová mobilizácia, manuálna lymfodrenáž, neurálna mobilizácia a

Manuálna terapia Read More »

Fyzioterapeut lieči lymfatický systém a opuchy dolných končatín pomocou lymfodrenáže a jemných hmatov horných a dolných končatín.

Terapia lymfatického systému

Lymfatický systém je neoddeliteľnou súčasťou imunitnej sústavy. Prečisťuje celé telo a zabraňuje stagnácii prebytočnej tekutiny v bunkových tkanivách. Manuálna lymfodrenáž pomáha udržiavať tekutinu v pohybe, zefektívni odstraňovanie toxínov z tela a umožňuje voľnejší transport živín do buniek. Až 80% lymfatických ciev sa nachádza na povrchu horných a dolných končatin, konkrétne v podkoží. Preto je v týchto oblastiach terapia vykonávaná

Terapia lymfatického systému Read More »

Fyzioterapia vestibulárnych porúch

Vestibulárna fyzioterapia môže byť účinným riešením pri polohových závratoch a iných poruchách rovnováhy. Certifikovaný fyzioterapeut starostlivo vykoná diagnostické testy a manévre, na základe ktorých Vám stanoví presný manažment terapie. Oboznámi Vás taktiež s potrebnými vestibulárnymi cvičeniami a režimovými opatreniami, ktoré sú východiskom pre zvládnutie a prekonanie Vášho závratu. S akými stavmi Vám vieme pomôcť?

Fyzioterapia vestibulárnych porúch Read More »

Respiračná fyzioterapia

Portfólio respiračnej fyzioterapie je zoskupením techník dychovej rehabilitácie. Je určená pacientom u ktorých sa prejavujú nežiadúce príznaky chronického respiračného ochorenia, alebo sú prítomné pretrvávajúce symptómy po prekonaní infekcie dýchacích ciest. Pľúcna fyzioterapia značne prispieva k úľave nepríjemných pocitov, urýchľuje proces zotavovania sa po akútnom respiračnom ochorení a zmierňuje dopady chronických pľúcnych chorôb. Patrí sem napríklad: Post covid syndróm, CHOCHP, chronická bronchitída,

Respiračná fyzioterapia Read More »

Fyzioterapia ženy

Postup fyzioterapie pri urogynekologických problémoch je špecifický z pohľadu prístupu k fyzioterapeutickej diagnostike a terapii. Certifikovaný fyzioterapeut je oprávnený vyšetriť hlboké svaly panvového dna cez pošvu alebo konečník, ak predpokladá príčinnú súvislosť týchto svalov s daným problémom. Vyhodnotením poruchy funkcie svalov panvového dna sa následne určí cielená terapia. Kedy pristupujeme k tejto terapii? 

Fyzioterapia ženy Read More »

Vertikálna chôdza Vertical Walking v parku v Žiline

Vertikálna chôdza ( Vertical Walking©)

Vertikálna chôdza je terapeutický a kondičný koncept založený na vertikálnej aktivácii ťažiska počas chôdze. Autorom tejto chôdze je uznávaný slovenský fyzioterapeut Mgr. Marián Jendrichovský, PhD, ktorý sa špecializuje najmä na pacientov s kardiopulmonálnymi ochoreniami a je súčasne zakladateľom Tatranskej školy respiračnej fyzioterapie v Tatranskej Polianke. Vertical walking znižuje dôsledok chorobných prejavov a zmien organizmu mechanizmom aktivácie dýchacieho systému s aktívnym zapojením

Vertikálna chôdza ( Vertical Walking©) Read More »

Návrat hore