Fyzioterapeutka Mgr. Katarína Štalmachová

Katka má osobitý vzťah k pohybu. Učaroval jej totižto tanec… konkrétne folklórny. Tancovala viac ako 5 rokov v Žilinskom mestskom súbore FS Rozsutec, kde objavovala v istom slova zmysle samú seba. Samotný tanec prináša zážitok, ktorý sa dá veľmi ťažko opísať doslova. Je to cesta smerujúca k profesionalite a dokonalosti prevedenia, ale zároveň aj jedinečná skúsenosť, ktorú si nesie vo svojom srdci. V skutočnom tanci totiž netreba hľadať podobu so športom, v ktorom sa bojuje o to kto bude lepší od druhého, ale nachádza sa v ňom sloboda, voľnosť a ľahkosť. Presne to je tá zvláštnosť, ktorú odovzdáva druhým v terapii.

Je zodpovedným a profesionálnym odborníkom. Vyštudovala magisterské štúdium fyzioterapie na KU FZ v Ružomberku a špecializačné štúdium UCM FZV v Trnave. Za svoju viac ako 7 ročnú prax získala množstvo klinických skúseností v nemocničných zariadeniach, ale aj v ambulantnej sfére. Začínala v Českej republike, konkrétne v KHN Karviná odkiaľ sa potom vrátila späť na Slovensko do ÚVN Ružomberok. Nakoniec zakotvila v rodnej Žiline v privátnej ambulancii Funaction Fyzioterapia. Boli to pre ňu skvelé skúsenosti, ktoré sa snaží ďalej rozvíjať vo svojej vlastnej fyzioterapeutickej ambulancii.

Kontakt

Hlavné zameranie fyzioterapeuta

  • urogynekologické dysfunkcie
  • poruchy rovnováhy (vertigo, BPPV)
  • respiračná fyzioterapia
  • terapia akútnej a chronickej bolesti
Návrat hore