Fyzioterapeut Bc. Peter Štalmach

Peťo sa ku fyzioterapii dostal vďaka športu, v ktorom ako bývalý futbalista mal možnosť vidieť akú dôležitú úlohu v tíme hrá fyzioterapeut. Nakoľko bol kvôli vlastným športovým zraneniam nútený s futbalom skončiť, rozhodol sa prejsť na druhú stranu brehu a pokračovať na svojej životnej ceste už ako fyzioterapeut. Bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia vyštudoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku a aktuálne externe pokračuje na magisterskom štúdiu SZU v Banskej Bystrici. Už počas bakalárskeho štúdia mal možnosť načerpať prvé klinické skúsenosti ako fyzioterapeut na letnej stáži v Karvinskej Hornickej nemocnici. Po skončení bakalarského štúdia sa zamestnal v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, odkiaľ po roku jeho cesty smerovali naspäť do rodnej Žiliny, kde získal ďalšie skúsenosti pri práci s pacientami v CSS Synnómia a DSS Letokruhy. 

Na fyzioterapii ho fascinuje najmä široké spektrum možností v diagnostike a liečbe funkčných porúch a neustále získavanie nových informácií o fungovaní ľudského tela. Peťo okrem športu miluje aj umenie a kultúru, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na jeho práci s pacientami, ktorých vedie k objaveniu radosti z pohybu. Aktuálne svoje vnímavé zmýšľanie ďalej rozvíja vo svojej súkromnej fyzioterapeutickej ambulancii PK FYZIO. 

Kontakt

Hlavné zameranie fyzioterapeuta

  • terapia akútnej a chronickej bolesti
  • poruchy napätia nervovo - svalového a cievneho systému
  • respiračná fyzioterapia
  • poúrazové stavy
Návrat hore